Bible21Job1,22

Job 1:22

V tom ve všem Job ne­zhřešil a ne­obvi­nil Boha z niče­ho špatného.


Verš v kontexte

20 Nato Job vstal, roz­tr­hl svůj plášť a oho­lil si hlavu. Po­tom padl na zem a klaněl se: 21 „Na­hý jsem vy­šel z lů­na své matky, nahý se k ní zas navrátím. Hospodin dal, Hos­po­din vzal. Ať je požeh­náno jméno Hospodin!“ 22 V tom ve všem Job ne­zhřešil a ne­obvi­nil Boha z niče­ho špatného.

späť na Job, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 V tom vo všet­kom ne­zhrešil Job a ne­pri­vlast­nil Bohu ničoho nerozum­ného.

Evanjelický

22 Pri tom všet­kom Jób ne­zhrešil a ne­spáchal nič urážlivé proti Bohu.

Ekumenický

22 Keď sa toto všet­ko dialo, Jób ne­zhrešil a ne­prisúdil Bohu nič nenáležité.

Bible21

22 V tom ve všem Job ne­zhřešil a ne­obvi­nil Boha z niče­ho špatného.

Bible21Job1,22

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček