Bible21Job1,12

Job 1:12

„Tak dobrá,“ ře­kl Hos­po­din sa­tanovi. „Všech­no, co má, ať je ve tvé mo­ci. Jeho sa­motného se ale nedotkneš!“ A s tím sa­tan od Hos­po­di­na ode­šel.


Verš v kontexte

11 Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všech­no, co má – uvi­díš, že ti pak bude do očí zlořečit!“ 12 „Tak dobrá,“ ře­kl Hos­po­din sa­tanovi. „Všech­no, co má, ať je ve tvé mo­ci. Jeho sa­motného se ale nedotkneš!“ A s tím sa­tan od Hos­po­di­na ode­šel. 13 Jedno­ho dne, když Jo­bovi synové a dce­ry jedli a po­píje­li víno v do­mě svého prvo­ro­zeného bra­t­ra,

späť na Job, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Vtedy riekol Hos­podin Satanovi: Hľa, všet­ko, čo má, je v tvojej ruke, len na neho ne­vys­tri svojej ruky. A Satan vy­šiel od tvári Hos­podinovej.

Evanjelický

12 Vtedy Hos­podin riekol Satanovi: Aj­hľa, v tvojich rukách je všet­ko, čo má, len na neho rukou ne­siahaj! Nato Satan od­išiel spred Hos­podina.

Ekumenický

12 Hos­podin od­vetil satanovi: Po­zri, všet­ko, čo mu pat­rí, je v tvojich rukách, len ne­siahaj na jeho osobu. Vtedy satan od­išiel spred Hos­podina.

Bible21

12 „Tak dobrá,“ ře­kl Hos­po­din sa­tanovi. „Všech­no, co má, ať je ve tvé mo­ci. Jeho sa­motného se ale nedotkneš!“ A s tím sa­tan od Hos­po­di­na ode­šel.

Bible21Job1,12

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček