Bible21Jeremiáš28,5

Jeremiáš 28:5

Pro­rok Je­re­miáš na to pro­roku Chananiášovi před kněží­mi a pře­de vším li­dem, sto­jícím v Hos­po­di­nově do­mě, od­po­věděl.


Verš v kontexte

4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“ 5 Pro­rok Je­re­miáš na to pro­roku Chananiášovi před kněží­mi a pře­de vším li­dem, sto­jícím v Hos­po­di­nově do­mě, od­po­věděl. 6 „Amen,“ ře­kl pro­rok Je­re­miáš. „Kéž to Hos­po­din učiní. Kéž Hos­po­din splní slova, která jsi pro­ro­koval, a navrátí vzácné předmě­ty Hos­po­di­nova domu i všech­ny vy­hnan­ce z Babylo­nu zpět na toto místo.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

5 Vtedy po­vedal prorok Jeremiáš prorokovi Chananiášovi pred očami kňazov a pred očami všet­kého ľudu, ktorí stáli v dome Hos­podinovom,

Evanjelický

5 Nato prorok Jeremiáš hovoril prorokovi Chanan­jovi v prítom­nos­ti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v dome Hos­podinovom.

Ekumenický

5 Nato prorok Jeremiáš v prítomnosti kňazov a všet­kých ľudí, ktorí stáli v Hospodinovom dome, oslovil proroka Chanan­ju.

Bible21

5 Pro­rok Je­re­miáš na to pro­roku Chananiášovi před kněží­mi a pře­de vším li­dem, sto­jícím v Hos­po­di­nově do­mě, od­po­věděl.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček