Bible21Jeremiáš28,4

Jeremiáš 28:4

Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“


Verš v kontexte

3 Do dvou let vrátím zpět na toto místo všech­ny cennosti Hos­po­di­nova do­mu, které od­sud vzal babylon­ský král Nabukadne­zar a odne­sl je do Babylo­nu. 4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“ 5 Pro­rok Je­re­miáš na to pro­roku Chananiášovi před kněží­mi a pře­de vším li­dem, sto­jícím v Hos­po­di­nově do­mě, od­po­věděl.

späť na Jeremiáš, 28

Príbuzné preklady Roháček

4 I Jekoniáša, syna Jehojakimov­ho, jud­ského kráľa, i všet­kých pre­stehovaných Júdových, ktorí prišli do Babylona, na­vrátim na toto mies­to, hovorí Hos­podin, lebo polámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Evanjelický

4 Aj jud­ského kráľa Jechon­ju, syna Jojákímov­ho, i všet­kých jud­ských od­vlečených, ktorí od­išli do Babylonie, na­vrátim na toto mies­to - znie výrok Hos­podinov - lebo dolámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Ekumenický

4 Jud­ského kráľa Jekon­ju, Jójakimov­ho syna, a všet­kých jud­ských zajat­cov, ktorí od­išli do Babylonu, pri­vediem späť na toto mies­to — znie výrok Hos­podina — lebo zlámem jar­mo babylon­ského kráľa.

Bible21

4 Také jud­ského krále Je­ko­niáše, syna Jo­a­ki­mova, i všech­ny jud­ské vy­hnan­ce, kteří ode­š­li do Babylo­nu, vrátím zpět na toto místo, praví Hos­po­din, ne­boť jho babylon­ského krále zlámu!‘“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček