Bible21Jeremiáš17,26

Jeremiáš 17:26

Z jud­ských měst, z oko­lí Je­ruzalé­ma, z kraje Ben­jamín, z pod­hůří, z hor i z Nege­vu bu­dou při­cházet li­dé se svý­mi zápaly, obět­mi, dary a vonný­mi ka­di­dly, aby do Hos­po­di­nova domu při­nes­li oběť vděčnosti.


Verš v kontexte

25 pak bu­dou brana­mi to­ho­to měs­ta se svý­mi vel­moži vcházet králové vládnou­cí na Davi­dově trůnu. Po­jedou na vo­zech a koních se svý­mi vel­moži, do­pro­vázeni jud­ský­mi muži i obyva­te­li Je­ruzalé­ma, a toto město bude trvat navěky. 26 Z jud­ských měst, z oko­lí Je­ruzalé­ma, z kraje Ben­jamín, z pod­hůří, z hor i z Nege­vu bu­dou při­cházet li­dé se svý­mi zápaly, obět­mi, dary a vonný­mi ka­di­dly, aby do Hos­po­di­nova domu při­nes­li oběť vděčnosti. 27 Pokud mě však ne­po­s­lech­nete a ne­bu­dete svě­tit so­botní den, pokud bu­dete v so­bo­tu no­sit nákla­dy a vcházet s nimi do bran Je­ruzalé­ma, pak v jeho branách za­pálím oheň, který po­hl­tí je­ruzalém­ské paláce a nezhasne!“

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

26 A budú pri­chádzať ľudia z miest Júdových a z okolia Jeruzalema i zo zeme Ben­jaminovej, z roviny a z po­horia i z juhu donášajúc zápal­nú obeť a bit­nú obeť, obil­ný dar a kadivo, jako aj tí, ktorí budú donášať obeti chvály do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

26 Prídu ľudia z jud­ských miest a z okolia Jeruzalema i z krajiny Ben­jamín, z Nížiny , po­horia i z Negebu, prinášajúc zápal­né a zábit­né obete, dary a kadid­lo, prinášajúc obeť vďaky do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

26 Z judských miest, z okolia Jeruzalema, z Benjamínovej krajiny, z Nížiny, z Pohoria, ako aj z Negevu budú pri­chádzať ľudia a budú prinášať spaľovanú obetu, obetu s hostinou, po­kr­movú obetu, kadid­lo a ďakov­nú obetu tiež prinesú do Hos­podinov­ho domu.

Bible21

26 Z jud­ských měst, z oko­lí Je­ruzalé­ma, z kraje Ben­jamín, z pod­hůří, z hor i z Nege­vu bu­dou při­cházet li­dé se svý­mi zápaly, obět­mi, dary a vonný­mi ka­di­dly, aby do Hos­po­di­nova domu při­nes­li oběť vděčnosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček