Bible21Jeremiáš17,25

Jeremiáš 17:25

pak bu­dou brana­mi to­ho­to měs­ta se svý­mi vel­moži vcházet králové vládnou­cí na Davi­dově trůnu. Po­jedou na vo­zech a koních se svý­mi vel­moži, do­pro­vázeni jud­ský­mi muži i obyva­te­li Je­ruzalé­ma, a toto město bude trvat navěky.


Verš v kontexte

24 Pokud mě ale oprav­du po­s­lech­nete, praví Hos­po­din, a přestanete v so­bo­tu přinášet do bran to­ho­to měs­ta nákla­dy, pokud bu­dete svě­tit so­botní den a ne­bu­dete v něm dělat žádnou práci, 25 pak bu­dou brana­mi to­ho­to měs­ta se svý­mi vel­moži vcházet králové vládnou­cí na Davi­dově trůnu. Po­jedou na vo­zech a koních se svý­mi vel­moži, do­pro­vázeni jud­ský­mi muži i obyva­te­li Je­ruzalé­ma, a toto město bude trvat navěky. 26 Z jud­ských měst, z oko­lí Je­ruzalé­ma, z kraje Ben­jamín, z pod­hůří, z hor i z Nege­vu bu­dou při­cházet li­dé se svý­mi zápaly, obět­mi, dary a vonný­mi ka­di­dly, aby do Hos­po­di­nova domu při­nes­li oběť vděčnosti.

späť na Jeremiáš, 17

Príbuzné preklady Roháček

25 že budú vchádzať bránami tohoto mes­ta kráľovia i kniežatá, ktorí budú sedieť na stolici Dávidovej voziac sa na vozoch a nosiac sa na koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude stáť na veky.

Evanjelický

25 po­tom budú vchádzať bránami toh­to mes­ta králi a kniežatá, ktorí sedia na tróne Dávidovom, ktorí jaz­dia na vozoch a koňoch, oni aj ich kniežatá, mužovia Júdu a obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude obývané naveky.

Ekumenický

25 po­tom budú pre­chádzať bránami toh­to mes­ta kniežatá a králi, ktorí budú sedieť na Dávidovom tróne, po­vezú sa na vozoch a koňoch, králi i kniežatá, muži Jud­ska, obyvatelia Jeruzalema, a toto mes­to bude vždy obývané.

Bible21

25 pak bu­dou brana­mi to­ho­to měs­ta se svý­mi vel­moži vcházet králové vládnou­cí na Davi­dově trůnu. Po­jedou na vo­zech a koních se svý­mi vel­moži, do­pro­vázeni jud­ský­mi muži i obyva­te­li Je­ruzalé­ma, a toto město bude trvat navěky.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček