Bible21Jan1,45

Jan 1:45

Fi­lip našel Na­tanae­la a ře­kl mu: „Naš­li jsme to­ho, o kterém psal Mo­jžíš v Zákoně a pro­ro­ci – Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!“


Verš v kontexte

44 (Fi­lip byl z Betsai­dy, měs­ta On­dře­jova a Pet­rova.) 45 Fi­lip našel Na­tanae­la a ře­kl mu: „Naš­li jsme to­ho, o kterém psal Mo­jžíš v Zákoně a pro­ro­ci – Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!“ 46 „Co dob­rého může být z Nazaretu?“ opáčil Natanael. „Pojď se podívat,“ ře­kl mu Fi­lip.

späť na Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

45 A Filip bol z Bet­sai­dy, z mes­ta An­drejov­ho a Pet­rov­ho.

Evanjelický

45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme Toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, syna Jozefov­ho z Nazareta.

Ekumenický

45 Filip našiel Na­tanaela a po­vedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone i proroci, Ježiša, Jozefov­ho syna z Nazareta.

Bible21

45 Fi­lip našel Na­tanae­la a ře­kl mu: „Naš­li jsme to­ho, o kterém psal Mo­jžíš v Zákoně a pro­ro­ci – Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!“

Bible21Jan1,45

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček