Bible21Jan1,39

Jan 1:39

„Po­jď­te se podívat,“ od­po­věděl jim. A tak se šli podívat, kde byd­lí, a toho dne už u něj zůsta­li. Bylo to ko­lem čtvr­té odpo­ledne.


Verš v kontexte

38 Ježíš se ob­rá­til a uvi­děl, jak jdou za ním. „Co hledáte?“ ze­ptal se jich. Řekli mu: „Rab­bi“ (což se překládá: Uči­te­li), „kde bydlíš?“ 39 „Po­jď­te se podívat,“ od­po­věděl jim. A tak se šli podívat, kde byd­lí, a toho dne už u něj zůsta­li. Bylo to ko­lem čtvr­té odpo­ledne. 40 Je­den z těch dvou, kteří to od Jana slyše­li a následova­li ho, byl On­dřej, bra­tr Ši­mo­na Pet­ra.

späť na Jan, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 Čo hľadáte? A oni mu po­vedali: Rab­bi (čo znamená preložené: Učiteľu), kde bývaš?

Evanjelický

39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva, a zo­stali ten deň u Neho; bolo (totiž) okolo desiatej pod­večer.

Ekumenický

39 Po­vedal im: Poďte a uvidíte! Šli teda, videli, kde býva, a zo­stali v ten deň u neho. Bolo to okolo desiatej hodiny.

Bible21

39 „Po­jď­te se podívat,“ od­po­věděl jim. A tak se šli podívat, kde byd­lí, a toho dne už u něj zůsta­li. Bylo to ko­lem čtvr­té odpo­ledne.

Bible21Jan1,39

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček