Bible21Izaiáš8,19

Izaiáš 8:19

Jis­tě vám řeknou: „Ptej­te se věšt­ců a du­chařů, kteří šep­tají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Bo­ha? To se má ptát mrt­vých na živé?


Verš v kontexte

18 Hle – já a dě­ti, které mi dal Hos­po­din, jsme v Iz­rae­li jako divy a zna­mení od Hos­po­di­na zástupů, který pře­bývá na hoře Si­on. 19 Jis­tě vám řeknou: „Ptej­te se věšt­ců a du­chařů, kteří šep­tají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Bo­ha? To se má ptát mrt­vých na živé? 20 K Záko­nu a svě­de­ctví! Pokud však ne­ch­tějí, pak ať si ří­kají slova, v ni­chž není žádné svět­lo.

späť na Izaiáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 A keby vám riek­li: Spýtaj­te sa vešt­cov, duchárov, alebo vedom­cov, ktorí šep­cú a mrm­lú, poviete: Či sa ľud ne­má pýtať svoj­ho Boha? Ale za živých sa pýtať mŕtvych!

Evanjelický

19 Keď vám po­vedia: Pýtaj­te sa duchov zo­mrelých a vešt­cov, ktorí šuškajú a šep­kajú, po­vedz­te: Či sa ľud ne­má pýtať svoj­ho Boha, ale mŕt­vych kvôli živým?

Ekumenický

19 Keď vám po­vedia: Do­pytuj­te sa duchov zo­mrelých a vešt­cov, ktorí šuškajú a šepocú, tak im po­vedz­te: Či sa ľud ne­má pýtať svoj­ho Boha, ale mŕt­vych, aby živí

Bible21

19 Jis­tě vám řeknou: „Ptej­te se věšt­ců a du­chařů, kteří šep­tají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Bo­ha? To se má ptát mrt­vých na živé?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček