Bible21Izaiáš8,18

Izaiáš 8:18

Hle – já a dě­ti, které mi dal Hos­po­din, jsme v Iz­rae­li jako divy a zna­mení od Hos­po­di­na zástupů, který pře­bývá na hoře Si­on.


Verš v kontexte

17 Budu očekávat na Hos­po­di­na, jenž skryl svou tvář před do­mem Jáko­bovým; budu na něj če­kat s na­dějí. 18 Hle – já a dě­ti, které mi dal Hos­po­din, jsme v Iz­rae­li jako divy a zna­mení od Hos­po­di­na zástupů, který pře­bývá na hoře Si­on. 19 Jis­tě vám řeknou: „Ptej­te se věšt­ců a du­chařů, kteří šep­tají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Bo­ha? To se má ptát mrt­vých na živé?

späť na Izaiáš, 8

Príbuzné preklady Roháček

18 Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Hos­podin na znamenia a na zá­zraky v Iz­raelovi od Hos­podina Zá­stupov, ktorý pre­býva na vr­chu Si­one.

Evanjelický

18 Aj­hľa, ja i deti, ktoré mi Hos­podin dal, sme znak­mi a znameniami v Iz­raeli od Hos­podina moc­nos­tí, ktorý pre­býva na vr­chu Si­on.

Ekumenický

18 Hľa, ja a deti, ktoré mi dal Hos­podin, sme v Izraeli znak­mi a znameniami od Hos­podina zá­stupov, ktorý býva na vr­chu Si­on.

Bible21

18 Hle – já a dě­ti, které mi dal Hos­po­din, jsme v Iz­rae­li jako divy a zna­mení od Hos­po­di­na zástupů, který pře­bývá na hoře Si­on.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček