Bible21Izaiáš66,20

Izaiáš 66:20

Na koních, vo­zech a po­vo­zech, na mez­cích a vel­blou­dech pak přivedou všech­ny vaše bra­t­ry ze všech národů jako dar Hos­po­di­nu na moji sva­tou horu do Je­ruzalé­ma, praví Hos­po­din. Přivedou je tak, jako když synové Iz­rae­le přinášejí svůj dar do Hos­po­di­nova domu v čis­tých nádobách.


Verš v kontexte

19 Vložím na ně zna­mení a ty, kteří vy­váz­nou, pošlu mezi náro­dy – do Taršiše, Li­bye a Ly­die, k těm slavným lučištníkům, do Tu­balu a Ře­cka, ke vzdáleným os­t­rovům, kde o mně ještě nikdy nes­lyše­li a moji slávu nikdy ne­vi­dě­li. Bu­dou zvěstovat mou slávu mezi náro­dy! 20 Na koních, vo­zech a po­vo­zech, na mez­cích a vel­blou­dech pak přivedou všech­ny vaše bra­t­ry ze všech národů jako dar Hos­po­di­nu na moji sva­tou horu do Je­ruzalé­ma, praví Hos­po­din. Přivedou je tak, jako když synové Iz­rae­le přinášejí svůj dar do Hos­po­di­nova domu v čis­tých nádobách. 21 A i z nich něk­teré při­jmu za kněží a levi­ty, praví Hos­po­din.

späť na Izaiáš, 66

Príbuzné preklady Roháček

20 A do­pravia všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov za obet­ný dar Hos­podinovi na koňoch a vozoch, na nosid­lách, na muliciach a na dromedároch na vrch mojej svätos­ti, do Jeruzalema, hovorí Hos­podin, ako donášajú synovia Iz­raelovi obet­ný dar v čis­tej nádobe do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

20 Po­tom pri­vedú ako obet­ný dar Hos­podinovi všet­kých vašich bratov spomedzi všet­kých národov na koňoch a vozoch, na nosid­lách, muliciach a ťavách na môj svätý vrch do Jeruzalema - hovorí Hos­podin - ako Iz­rael­ci prinášajú obet­ný dar v čis­tej nádobe do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

20 Všet­kých vašich bratov zo všet­kých národov prinesú na koňoch, na vozoch, nosid­lách, muliciach a ťavách ako obetu pre Hos­podina na môj svätý vrch do Jeruzalema, hovorí Hos­podin; tak ako prinášajú Iz­raeliti po­kr­movú obetu v čistej nádobe do domu Hos­podina.

Bible21

20 Na koních, vo­zech a po­vo­zech, na mez­cích a vel­blou­dech pak přivedou všech­ny vaše bra­t­ry ze všech národů jako dar Hos­po­di­nu na moji sva­tou horu do Je­ruzalé­ma, praví Hos­po­din. Přivedou je tak, jako když synové Iz­rae­le přinášejí svůj dar do Hos­po­di­nova domu v čis­tých nádobách.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček