Bible21Izaiáš63,7

Izaiáš 63:7

Hos­po­di­novu lás­ku připo­mínat chcia či­ny, za které chválu za­s­louží – za všech­no, co pro nás Hos­po­din učinil, za to, jak vel­mi byl k domu Iz­rae­le laskavý, za ve­liké sli­tování, které jim projevil, za jeho ve­likou lás­ku k nim.


Verš v kontexte

6 Ve svém hněvu jsem šlapal národy, svou prch­livostí jsem je opojil, jejich krev jsem ne­chal crčet na ze­mi. 7 Hos­po­di­novu lás­ku připo­mínat chcia či­ny, za které chválu za­s­louží – za všech­no, co pro nás Hos­po­din učinil, za to, jak vel­mi byl k domu Iz­rae­le laskavý, za ve­liké sli­tování, které jim projevil, za jeho ve­likou lás­ku k nim. 8 Pro­hlásil: „Vž­dyť jsou můj lid, moji synové, ti mě nezradí,“ a při­ne­sl jim spa­sení.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

7 Pri­pomínať budem rôz­nu milosť Hos­podinovu, chvály Hos­podinove, podľa všet­kého toho, čo nám učinil Hos­podin, a to mnoho dob­rého domu Iz­raelov­mu, ktoré im učinil podľa svoj­ho m­nohého zľutovania a podľa množs­tva svojej rôz­nej milos­ti.

Evanjelický

7 Roz­pomínam sa na milos­tivé skut­ky Hos­podinove, na sláv­ne skut­ky Hos­podinove na zá­klade všet­kého, čo nám pre­ukázal Hos­podin, hoj­ný v dob­rote k domu Iz­raela, ktorú nám pre­ukazoval podľa svoj­ho milo­sr­den­stva a podľa svojej hoj­nej priaz­ne.

Ekumenický

7 Dob­ro­denia Hos­podina chcem spomínať, chvályhod­né skut­ky Hos­podina za všet­ko, čo nám Hos­podin po­skytol. Za jeho veľkú dob­rotu k domu Iz­raela, ktorú pre­ukázal ako svoje zľutovanie a za množs­tvo svojich dob­ro­dení.

Bible21

7 Hos­po­di­novu lás­ku připo­mínat chcia či­ny, za které chválu za­s­louží – za všech­no, co pro nás Hos­po­din učinil, za to, jak vel­mi byl k domu Iz­rae­le laskavý, za ve­liké sli­tování, které jim projevil, za jeho ve­likou lás­ku k nim.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček