Bible21Izaiáš63,15

Izaiáš 63:15

Po­hlédni z ne­be, jen se podívejz příbytku sva­tosti a slávy své: Kde je tvá hor­livost a sí­la tvá? Tvé hlu­boké sli­tování se nám vy­hýbá!


Verš v kontexte

14 Jako když do­by­tek schází do údolí, tak je Hos­po­dinův Duch vedl k odpočinutí. Takto jsi do­pro­vázel svůj lid, abys své jméno pro­slavil. 15 Po­hlédni z ne­be, jen se podívejz příbytku sva­tosti a slávy své: Kde je tvá hor­livost a sí­la tvá? Tvé hlu­boké sli­tování se nám vy­hýbá! 16 Vž­dyť ty jsi pře­ce Otec náš; i kdy­by nás ne­znal Abraha­ma Iz­rael se o nás nestaral, ty, Hos­po­di­ne, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vy­ku­pi­tel náš.

späť na Izaiáš, 63

Príbuzné preklady Roháček

15 Po­hliad­ni z nebies a vidz z príbyt­ku svojej svätos­ti a svojej slávy! Kde je tvoja hor­livosť a tvoja hr­din­ská sila? Množs­tvo tvojich milo­sr­dens­tiev a tvojich zľutovaní, k­toré sa na­silu zdŕžajú proti mne?

Evanjelický

15 Po­hliad­ni z nebies a uviď zo svoj­ho svätého a sláv­neho príbyt­ku! Kde je Tvoja hor­livosť a moc? Po­hyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi odo­pierajú.

Ekumenický

15 Po­zri z neba a hľaď zo svoj­ho svätého a sláv­neho príbyt­ku! Kde je tvoja hor­livosť a od­vaha? Po­hnutie tvoj­ho vnút­ra a tvoj súcit voči mne sú zdržan­livé.

Bible21

15 Po­hlédni z ne­be, jen se podívejz příbytku sva­tosti a slávy své: Kde je tvá hor­livost a sí­la tvá? Tvé hlu­boké sli­tování se nám vy­hýbá!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček