Bible21Izaiáš60,6

Izaiáš 60:6

Stáda vel­bloudů tě zaplaví, dromedáři z Mi­diánu a z Efy, přijdou i všich­ni ze Sáby­se zla­tem a vonným kořením, aby Hos­po­di­novy chvály hlása­li.


Verš v kontexte

5 Až to uvi­díš, ce­lý se rozzáříš, samým úža­sem se ti srd­ce rozbuší: obrátí se k to­bě mořské poklady, bohatství národů k to­bě za­míří. 6 Stáda vel­bloudů tě zaplaví, dromedáři z Mi­diánu a z Efy, přijdou i všich­ni ze Sáby­se zla­tem a vonným kořením, aby Hos­po­di­novy chvály hlása­li. 7 Všech­ny ovce z Keda­ru se k to­bě shromáždí, poslouží ti i nabajo­tští berani; budou při­ja­ti za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

6 Množs­tvo veľb­lúdov ťa po­kryje, dromedári z Madianska a z Éfy; tí všet­ci prij­dú zo Šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zves­tovať chvály Hos­podinove.

Evanjelický

6 Množs­tvo tiav ťa za­plaví, mladé ťavy z Mid­janu a Éfy; všet­ci zo Sáby prídu, donesú zlato a kadid­lo a hlásať budú chvályhod­né skut­ky Hos­podinove.

Ekumenický

6 Zá­plava tiav ťa po­kryje, ich mláďatá z Midjánu a z Éfy, všet­ci prídu zo Sáby, prinesú zlato a kadid­lo a zves­tujú chvály Hos­podina.

Bible21

6 Stáda vel­bloudů tě zaplaví, dromedáři z Mi­diánu a z Efy, přijdou i všich­ni ze Sáby­se zla­tem a vonným kořením, aby Hos­po­di­novy chvály hlása­li.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček