Bible21Izaiáš60,17

Izaiáš 60:17

Místo bron­zu při­ne­su ti zla­toa místo že­leza stříbro; místo dře­va při­ne­su ti bronza místo ka­mení železo. Tvým správ­cem teh­dy učiním pokoj, tvým vlád­cem bude sprave­dlnost.


Verš v kontexte

16 Mléko národů bu­deš pít, sát bu­deš z prsů králov­ský­cha po­znáš, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel. 17 Místo bron­zu při­ne­su ti zla­toa místo že­leza stříbro; místo dře­va při­ne­su ti bronza místo ka­mení železo. Tvým správ­cem teh­dy učiním pokoj, tvým vlád­cem bude sprave­dlnost. 18 Ve tvé zemi už ne­bu­de slyšet o násilí, o zkáze a zhou­bě na tvém území. Své hrad­by teh­dy na­zveš Spásaa svo­je brá­ny Chvá­la.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

17 Mies­to medi do­pravím zlata a mies­to železa do­pravím strieb­ra a mies­to dreva medi a mies­to kamenia železa a dám ti za vr­ch­nosť po­koj a za správ­cov spraved­livosť.

Evanjelický

17 Mies­to bron­zu prinesiem zlato, mies­to železa prinesiem strieb­ro, mies­to dreva bronz a mies­to kameňov železo. Po­koj ustanovím za tvoju vr­ch­nosť a spravod­livosť za tvoj­ho do­zor­cu.

Ekumenický

17 Na­mies­to bron­zu prinesiem zlato a na­mies­to železa prinesiem strieb­ro, na­mies­to dreva bronz a na­mies­to kameňov železo. Za tvoj­ho správ­cu ustanovím po­koj a za tvoj­ho vlád­cu spravod­livosť.

Bible21

17 Místo bron­zu při­ne­su ti zla­toa místo že­leza stříbro; místo dře­va při­ne­su ti bronza místo ka­mení železo. Tvým správ­cem teh­dy učiním pokoj, tvým vlád­cem bude sprave­dlnost.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček