Bible21Izaiáš60,16

Izaiáš 60:16

Mléko národů bu­deš pít, sát bu­deš z prsů králov­ský­cha po­znáš, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel.


Verš v kontexte

15 Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chlou­bou byla, všem poko­lením bu­deš ra­dostí. 16 Mléko národů bu­deš pít, sát bu­deš z prsů králov­ský­cha po­znáš, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel. 17 Místo bron­zu při­ne­su ti zla­toa místo že­leza stříbro; místo dře­va při­ne­su ti bronza místo ka­mení železo. Tvým správ­cem teh­dy učiním pokoj, tvým vlád­cem bude sprave­dlnost.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

16 A budeš ssať mlieko národov i pr­sia kráľov budeš ssať a po­znáš, že ja Hos­podin som tvojím spasiteľom, a tvojím vy­kupiteľom sil­ný Jakobov.

Evanjelický

16 Sať budeš mlieko národov, kráľov­ské pr­sia budeš požívať; tak po­znáš, že ja som Hos­podin, tvoj Zá­chran­ca a tvoj Vy­kupiteľ, Moc­ný Jákobov.

Ekumenický

16 Budeš sať mlieko národov a požívať pr­sia kráľov. Spoz­náš, že ja som Hos­podin, tvoj spasiteľ, tvoj vy­kupiteľ, Jákobov moc­ný.

Bible21

16 Mléko národů bu­deš pít, sát bu­deš z prsů králov­ský­cha po­znáš, že já Hos­po­din jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vy­ku­pi­tel.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček