Bible21Izaiáš60,14

Izaiáš 60:14

Poníženě k to­bě přistoupísynové těch, kdo tě trápili; všichni, kdo te­bou pohrdli, se u tvých no­hou poklonía bu­dou tě na­zývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého iz­rael­ského.


Verš v kontexte

13 Sláva Li­bano­nu k to­bě zamíří, cypřiše a jil­my spo­lu s jedlemi, aby oz­do­bi­ly moji svatyni, podnož svých no­hou abych oslavil. 14 Poníženě k to­bě přistoupísynové těch, kdo tě trápili; všichni, kdo te­bou pohrdli, se u tvých no­hou poklonía bu­dou tě na­zývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého iz­rael­ského. 15 Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil, způsobím, abys věčnou chlou­bou byla, všem poko­lením bu­deš ra­dostí.

späť na Izaiáš, 60

Príbuzné preklady Roháček

14 A poj­dú k tebe zo­hnutí synovia tých, ktorí ťa trápili, a budú sa klaňať ku spod­ku tvojich nôh všet­ci tí, ktorí tebou po­hŕdali, a budú ťa volať mes­tom Hos­podinovým, Si­onom, p­ríbyt­kom Svätého Iz­raelov­ho.

Evanjelický

14 Synovia tvojich utláčateľov prídu k tebe zo­hnutí, a budú sa ti klaňať k nohám tí, čo po­hŕdali tebou, a na­zvú ťa mes­tom Hos­podinovým, Si­onom Svätého v Iz­raeli.

Ekumenický

14 Synovia tvojich utláčateľov prídu zo­hnutí k tebe a všet­ci, čo tebou opo­vr­h­li, sklonia sa k šľapajam tvojich nôh. Budú ťa volať Mes­to Hos­podina, Sion Svätého Iz­raela.

Bible21

14 Poníženě k to­bě přistoupísynové těch, kdo tě trápili; všichni, kdo te­bou pohrdli, se u tvých no­hou poklonía bu­dou tě na­zývat: Město Hospodinovo, Sion Svatého iz­rael­ského.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček