Bible21Izaiáš59,14

Izaiáš 59:14

Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůsta­la kdesi daleko; pravda ulice­mi klopýtá, poctivost ne­smí do měs­ta.


Verš v kontexte

13 Vzpou­ru a zra­du pro­ti Hospodinu, odvrácení se od Boha, řeči o nási­lí a o útlaku, mumlání lží, jež naše srd­ce zplo­di­la. 14 Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůsta­la kdesi daleko; pravda ulice­mi klopýtá, poctivost ne­smí do měs­ta. 15 Prav­da se vy­tra­ti­laa ten, kdo se straní zla, je vy­dáván napospas. Hospodin vi­dí a ne­líbí se mu to, že právo zmize­lo.

späť na Izaiáš, 59

Príbuzné preklady Roháček

14 takže súd musel ustúpiť naz­pät a spraved­livosť stojí zďaleka, lebo prav­da kles­la na ulici, a statočná priamosť ne­môže voj­sť.

Evanjelický

14 Tak je právo za­tis­nuté a spravod­livosť stojí ďaleko, lebo prav­da klesá na námes­tí a poc­tivosť ne­má prí­stup.

Ekumenický

14 Právo je za­tlačené do úzadia a spravod­livosť stojí bokom, na­ozaj, prav­da sa po­tkýna na ulici a statočnosť ne­môže vstúpiť.

Bible21

14 Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůsta­la kdesi daleko; pravda ulice­mi klopýtá, poctivost ne­smí do měs­ta.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček