Bible21Izaiáš58,3

Izaiáš 58:3

Ří­kají: „Pro­č se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?“ Jen se podívej­te – v postní den si dělá­te, co chcete, všechny své dělníky ale honí­te.


Verš v kontexte

2 Den co den mě prý hledají, mé ces­ty by rá­di poznali! Jako národ, jenž se sprave­dlivě chováa ne­opouští záko­ny svého Boha, tak mě žádají o sprave­dlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! 3 Ří­kají: „Pro­č se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?“ Jen se podívej­te – v postní den si dělá­te, co chcete, všechny své dělníky ale honí­te. 4 Vaše půs­ty působí jen svá­ry a rozbroje, vaše krutá pěst do­padá na druhé. Nemůžete se postit tak jako dnes, abyste byli vy­s­lyšeni v nebi na­hoře!

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

3 A hovoria: Prečo sa po­stíme, keď ne­vidíš, trápime svoju dušu, keď nech­ceš vedieť? Hľa, v deň svoj­ho pôs­tu pre­vádzate s­voju vôľu a honíte všet­kých svojich robot­níkov.

Evanjelický

3 Prečo sa po­stíme, keď Ty to ne­vidíš, kajáme sa, a Ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svoj­ho pôs­tu uplatňujete svoju záľubu a na­háňate všet­kých svojich robot­níkov.

Ekumenický

3 Prečo sa po­stíme, keď to ne­vidíš? Koríme sa a ne­vnímaš to. Po­zri však, v deň svoj­ho pôs­tu idete za svojím po­tešením a pre­háňate tých, čo ťažko pracujú.

Bible21

3 Ří­kají: „Pro­č se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?“ Jen se podívej­te – v postní den si dělá­te, co chcete, všechny své dělníky ale honí­te.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček