Bible21Izaiáš58,2

Izaiáš 58:2

Den co den mě prý hledají, mé ces­ty by rá­di poznali! Jako národ, jenž se sprave­dlivě chováa ne­opouští záko­ny svého Boha, tak mě žádají o sprave­dlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti!


Verš v kontexte

1 Křič z plna hrd­la, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mé­mu lidu jeho provinění, domu Jáko­bovu jeho hřích. 2 Den co den mě prý hledají, mé ces­ty by rá­di poznali! Jako národ, jenž se sprave­dlivě chováa ne­opouští záko­ny svého Boha, tak mě žádají o sprave­dlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! 3 Ří­kají: „Pro­č se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?“ Jen se podívej­te – v postní den si dělá­te, co chcete, všechny své dělníky ale honí­te.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

2 Síce ma hľadajú deň ako deň a žiados­tiví sú po­znať moje ces­ty, jako národ, ktorý činí spraved­livosť a ne­opúšťa súdu svojeho Boha. Do­pytujú sa ma na súdy spraved­livos­ti, chcú byť v blíz­kos­ti Boha.

Evanjelický

2 Oni ma, prav­da, hľadajú deň čo deň, chceli by po­znať moje ces­ty ako národ, čo uskutočňuje spravod­livosť a ne­opúšťa nariadenia svoj­ho Boha. Pýtajú sa ma na spravod­livé nariadenia, túžia po Božej blíz­kos­ti:

Ekumenický

2 Veď den­noden­ne sa ma do­pytujú a túžia po­znať moje ces­ty, ako ľud, ktorý koná spravod­livo a ne­opúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravod­livé súdy a túžia po mojej blíz­kos­ti.

Bible21

2 Den co den mě prý hledají, mé ces­ty by rá­di poznali! Jako národ, jenž se sprave­dlivě chováa ne­opouští záko­ny svého Boha, tak mě žádají o sprave­dlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček