Bible21Izaiáš58,14

Izaiáš 58:14

teh­dy v Hos­po­di­nu rozkoš nalez­neša já tě dove­du na výši­ny země, abys užíval dě­dictví svého otce Jákoba. Tak pro­mlu­vi­la ús­ta Hos­po­di­nova.


Verš v kontexte

12 Kdo vzejdou z te­be, zbu­dují dávné sutiny;základy mi­nulých poko­lení znovu vystavíš. Budou tě na­zývat stavi­te­lem zbořeni­na obnovi­te­lem cest, aby se dalo žít. 13 Když se tvá noha vy­hne sobotě, aby sis v můj svatý den ne­dělal, co chceš, když bu­deš so­bo­tu na­zývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a bu­deš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis ne­dělal, co chceš, a s řeč­mi přestaneš, 14 teh­dy v Hos­po­di­nu rozkoš nalez­neša já tě dove­du na výši­ny země, abys užíval dě­dictví svého otce Jákoba. Tak pro­mlu­vi­la ús­ta Hos­po­di­nova.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

14 vtedy budeš mať roz­koš v Hos­podinovi, a dám ťa voziť po vy­sokých mies­tach zeme a budem ťa kŕmiť dedičs­tvom Jakoba, tvoj­ho ot­ca, lebo ús­ta Hos­podinove hovorily.

Evanjelický

14 po­tom budeš mať roz­koš v Hos­podinovi, po­vodím ťa po výšinách zeme a na­chovám ťa dedičs­tvom tvoj­ho otca Jákoba, lebo ús­ta Hos­podinove pre­hovorili.

Ekumenický

14 náj­deš roz­koš v Hospodinovi. Umožním ti vznášať sa nad výšinami zeme a na­sýtim ťa dedičs­tvom tvoj­ho otca Jákoba, lebo ús­ta Hos­podina pre­hovorili.

Bible21

14 teh­dy v Hos­po­di­nu rozkoš nalez­neša já tě dove­du na výši­ny země, abys užíval dě­dictví svého otce Jákoba. Tak pro­mlu­vi­la ús­ta Hos­po­di­nova.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček