Bible21Izaiáš58,12

Izaiáš 58:12

Kdo vzejdou z te­be, zbu­dují dávné sutiny;základy mi­nulých poko­lení znovu vystavíš. Budou tě na­zývat stavi­te­lem zbořeni­na obnovi­te­lem cest, aby se dalo žít.


Verš v kontexte

11 Teh­dy tě Hos­po­din stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vy­prahlé a tvým kos­tem do­dá na síle. Budeš se podo­bat za­vlažené zahradě, budeš jako pra­men, je­hož voda ne­vy­schne. 12 Kdo vzejdou z te­be, zbu­dují dávné sutiny;základy mi­nulých poko­lení znovu vystavíš. Budou tě na­zývat stavi­te­lem zbořeni­na obnovi­te­lem cest, aby se dalo žít. 13 Když se tvá noha vy­hne sobotě, aby sis v můj svatý den ne­dělal, co chceš, když bu­deš so­bo­tu na­zývat svým blahem, Hospodinovým svatým a slavným dnem, a bu­deš ji slavit tak, že upustíš od svých cest, aby sis ne­dělal, co chceš, a s řeč­mi přestaneš,

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

12 A pošlí z teba vy­stavia mies­ta, pus­té od veku, vy­z­dvih­neš zá­klady po­kolenia a po­kolenia, a budú ťa volať opraviteľom trh­lín, na­praviteľom ciest, aby sa moh­lo bývať.

Evanjelický

12 A tvoji po­tom­kovia vy­stavajú dáv­ne zrúcaniny, po­stavíš zá­klady pre po­kolenia. Po­menujú ťa opravovateľom trh­lín, ob­novovateľom ulíc na bývanie.

Ekumenický

12 Vy­budujú sa tvoje dáv­ne rumovis­ká, bude sa stavať na zá­kladoch dáv­nych po­kolení. Budú ťa volať Opravár trh­lín, a Ob­novovateľ ulíc na obývanie.

Bible21

12 Kdo vzejdou z te­be, zbu­dují dávné sutiny;základy mi­nulých poko­lení znovu vystavíš. Budou tě na­zývat stavi­te­lem zbořeni­na obnovi­te­lem cest, aby se dalo žít.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček