Bible21Izaiáš58,1

Izaiáš 58:1

Křič z plna hrd­la, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mé­mu lidu jeho provinění, domu Jáko­bovu jeho hřích.


Verš v kontexte

1 Křič z plna hrd­la, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mé­mu lidu jeho provinění, domu Jáko­bovu jeho hřích. 2 Den co den mě prý hledají, mé ces­ty by rá­di poznali! Jako národ, jenž se sprave­dlivě chováa ne­opouští záko­ny svého Boha, tak mě žádají o sprave­dlivé soudy, rádi by byli v Boží blízkosti! 3 Ří­kají: „Pro­č se postíme, když se na to nedíváš? Pokořujeme se hladem, a ty si toho nevšímáš?“ Jen se podívej­te – v postní den si dělá­te, co chcete, všechny své dělníky ale honí­te.

späť na Izaiáš, 58

Príbuzné preklady Roháček

1 Volaj celým hrdlom, nezadŕžaj; po­výš svoj hlas ako trúba a oznám môj­mu ľudu ich pre­stúpenie a domu Jakobov­mu ich hriechy!

Evanjelický

1 Volaj na pl­né hrd­lo, nešet­ri, po­z­dvih­ni svoj hlas ako trúba a oznám môj­mu ľudu jeho prie­stupok i domu Jákobov­mu jeho hriechy.

Ekumenický

1 Volaj z plného hrd­la a ne­us­távaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môj­mu ľudu jeho ne­právosť a Jákobov­mu domu jeho hriechy.

Bible21

1 Křič z plna hrd­la, ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mé­mu lidu jeho provinění, domu Jáko­bovu jeho hřích.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček