Bible21Izaiáš57,8

Izaiáš 57:8

Za svý­mi dveř­mi, za svý­mi veře­je­mipo­stavi­la sis památník. Daleko ode mě ses vysvlékla, vystoupilas na lože a doši­roka odkryla; smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože mi­lova­la, na úd zíra­la!


Verš v kontexte

7 Na vy­soké a str­mé hoře sis lože ustlala, na ni jsi stou­pa­la, abys tam obětova­la. 8 Za svý­mi dveř­mi, za svý­mi veře­je­mipo­stavi­la sis památník. Daleko ode mě ses vysvlékla, vystoupilas na lože a doši­roka odkryla; smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože mi­lova­la, na úd zíra­la! 9 S ole­jem jsi za Mo­lo­chem chodila, byla jsi samá vonná mast; do dálek jsi své po­s­ly vyslala, sestoupila jsi až do pek­la.

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

8 A za dvere a po­d­voje staviaš svoje pamät­né znamenie, keď odíduc odo mňa od­krývaš sa a vy­stupuješ hore, rozširuješ svoju ložu a učiniac sm­luvu vyjed­nala si si od nich plat, miluješ ich ložu mies­to, k­toré si vy­hliad­la.

Evanjelický

8 Za dvere a veraje si klád­la svoj mod­lár­sky znak; lebo mne ne­ver­ná od­haľovala si svoje lôžko, vy­stupovala si naň a rozširovala si ho. Dojed­návala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, hľadela si na ohan­bie.

Ekumenický

8 Za dvere a veraje si si po­stavila svoj po­mník, ďaleko odo mňa si sa od­haľovala, vy­stupovala si na svoje lôžko a rozširovala si ho, do­hovárala si sa s nimi, milovala si ich lôžko, a po­zerala si sa na po­mník.

Bible21

8 Za svý­mi dveř­mi, za svý­mi veře­je­mipo­stavi­la sis památník. Daleko ode mě ses vysvlékla, vystoupilas na lože a doši­roka odkryla; smlouvou ses s nimi spojila, jejich lože mi­lova­la, na úd zíra­la!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček