Bible21Izaiáš57,13

Izaiáš 57:13

Až bu­deš vo­lat o pomoc, nech se za­chránit tou svou sebrankou! Všechny ty mod­ly pře­ce vítr odnese, odvane je už pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dě­dictvía ob­drží horu mé sva­tosti.


Verš v kontexte

12 Já sám od­halím sprave­dlnost tvoui tvé skutky – a k niče­mu ti ne­bu­dou. 13 Až bu­deš vo­lat o pomoc, nech se za­chránit tou svou sebrankou! Všechny ty mod­ly pře­ce vítr odnese, odvane je už pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dě­dictvía ob­drží horu mé sva­tosti. 14 On říká: Budujte, bu­duj­te, ces­tu připravte, překážky z ces­ty mé­mu lidu odkliď­te!

späť na Izaiáš, 57

Príbuzné preklady Roháček

13 Keď budeš kričať, nech ťa vy­trh­ne tvoja sber­ba! Ale všet­kých, koľko ich je, od­nesie vietor, ta preč ich vezme már­nosť, a ten, kto sa utieka ku mne, zdedí zem a bude dedične vlád­nuť vr­chom mojej svätos­ti.

Evanjelický

13 Keď budeš volať o po­moc, nech ťa za­chránia tvoje hromady modiel. Všet­ky od­nesie vietor, za­chváti vánok. Ale ten, kto sa ku mne utieka, zdedí krajinu a vlast­niť bude svätý môj vrch.

Ekumenický

13 Keď budeš volať o pomoc, nech ti po­môžu hŕby tvojich bôžikov. Všet­kých ich však vietor od­nesie, vánok uchytí. Kto sa však ku mne utieka, zdedí krajinu a bude vlast­niť môj svätý vrch.

Bible21

13 Až bu­deš vo­lat o pomoc, nech se za­chránit tou svou sebrankou! Všechny ty mod­ly pře­ce vítr odnese, odvane je už pouhý dech. Kdo se však ke mně uchýlí, dostane zemi za dě­dictvía ob­drží horu mé sva­tosti.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček