Bible21Izaiáš56,7

Izaiáš 56:7

ty všech­ny přive­du na horu své sva­tostia ob­lažím je ve svém do­mě modlitby. Jejich zápaly a je­jich obě­ti­do­jdou za­líbení na mém ol­tářia můj dům bude na­zýván do­mem mod­lit­bypro všech­ny náro­dy.


Verš v kontexte

6 Cizin­ce, kteří se k Hos­po­di­nu připojí, aby mu sloužili, aby Hos­po­di­novo jméno mi­lova­lia byli mu služebníky, všechny, kdo chrání so­bo­tu před zne­svěcení­ma drží se mé smlou­vy – 7 ty všech­ny přive­du na horu své sva­tostia ob­lažím je ve svém do­mě modlitby. Jejich zápaly a je­jich obě­ti­do­jdou za­líbení na mém ol­tářia můj dům bude na­zýván do­mem mod­lit­bypro všech­ny náro­dy. 8 Tak praví Panovník Hospodin, který shro­mažďuje ro­ze­h­naný Izrael: Shromáždím k ně­mu ještě další, k těm, kdo už byli shro­mážděni.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

7 tých všet­kých dovediem na vrch svojej svätos­ti a ob­radujem ich v dome svojej mod­lit­by; ich zápal­né obeti a ich bit­né obeti mi budú príjemné na mojom ol­tári, lebo môj dom sa bude volať domom mod­lit­by u všet­kých národov.

Evanjelický

7 za­vediem na svoj svätý vrch a po­teším ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich zápaly a zábit­ky budú obľúbené na mojom ol­tári, lebo môj dom sa bude volať domom mod­lit­by pre všet­ky národy.

Ekumenický

7 za­vediem na svoj svätý vrch a roz­veselím ich vo svojom dome mod­lit­by. Ich spaľované obety a obety s hostinou budú prijaté na mojom ol­tári, veď môj dom sa bude nazývať domom mod­lit­by pre všet­ky národy.

Bible21

7 ty všech­ny přive­du na horu své sva­tostia ob­lažím je ve svém do­mě modlitby. Jejich zápaly a je­jich obě­ti­do­jdou za­líbení na mém ol­tářia můj dům bude na­zýván do­mem mod­lit­bypro všech­ny náro­dy.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček