Bible21Izaiáš56,6

Izaiáš 56:6

Cizin­ce, kteří se k Hos­po­di­nu připojí, aby mu sloužili, aby Hos­po­di­novo jméno mi­lova­lia byli mu služebníky, všechny, kdo chrání so­bo­tu před zne­svěcení­ma drží se mé smlou­vy –


Verš v kontexte

5 dám ve svém do­mě a mezi svý­mi zdmipo­mník a jméno nad syny i dcery. Věčné jméno jim udělím, jméno, jež nikdy ne­z­mizí. 6 Cizin­ce, kteří se k Hos­po­di­nu připojí, aby mu sloužili, aby Hos­po­di­novo jméno mi­lova­lia byli mu služebníky, všechny, kdo chrání so­bo­tu před zne­svěcení­ma drží se mé smlou­vy – 7 ty všech­ny přive­du na horu své sva­tostia ob­lažím je ve svém do­mě modlitby. Jejich zápaly a je­jich obě­ti­do­jdou za­líbení na mém ol­tářia můj dům bude na­zýván do­mem mod­lit­bypro všech­ny náro­dy.

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

6 A synov cudzin­ca, ktorí sa pri­poja k Hos­podinovi, aby mu svätos­lúžili a milovali meno Hos­podinovo súc mu za služob­níkov, každého, kto bude os­tríhať sobotu, aby jej ne­poškv­rňoval, a tých, ktorí sa budú držať mojej sm­luvy,

Evanjelický

6 A cudzin­cov, čo sa pri­poja k Hos­podinovi, aby Mu slúžili a milovali meno Hos­podinovo, aby sa stali Jeho služob­ník­mi, všet­kých, ktorí chránia sviatočný deň pred znes­vätením a držia sa pev­ne mojej zmluvy,

Ekumenický

6 Cudzin­ci, ktorí sa pri­poja k Hospodinovi, aby mu slúžili a milovali Hos­podinovo meno, aby sa mu stali služob­ník­mi. Všet­kých, čo za­chovávajú sobotu, ne­znes­väcujú ju a pri­držiavajú sa mojej zmluvy,

Bible21

6 Cizin­ce, kteří se k Hos­po­di­nu připojí, aby mu sloužili, aby Hos­po­di­novo jméno mi­lova­lia byli mu služebníky, všechny, kdo chrání so­bo­tu před zne­svěcení­ma drží se mé smlou­vy –

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček