Bible21Izaiáš56,1

Izaiáš 56:1

Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte sprave­dlivě – vž­dyť má spása už je blízko, má sprave­dlnost zjeví se!


Verš v kontexte

1 Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte sprave­dlivě – vž­dyť má spása už je blízko, má sprave­dlnost zjeví se! 2 Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá: Zachovává so­bo­tu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku od vše­ho zla. 3 Ať tedy neříká žádný cizinec, který se připo­jil k Hospodinu: „Hospodin mě zce­la jis­těvyloučí ze svého lidu.“ Ať také neříká žádný kleštěnec: „Jsem podobný su­ché­mu stromu.“

späť na Izaiáš, 56

Príbuzné preklady Roháček

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Os­tríhaj­te súd a čiňte spraved­livosť, lebo je blíz­ko moje spasenie, aby prišlo, a moja spraved­livosť, aby sa zjavila!

Evanjelický

1 Tak­to vraví Hos­podin: Za­chovávaj­te právo, konaj­te spravod­livo, lebo moja spása je blíz­ko, už príde, a moja zá­chrana už sa zjaví.

Ekumenický

1 Tak­to hovorí Hos­podin: Za­chovaj­te právo a vy­sluhuj­te spravod­livosť, lebo blíz­ko je moja spása, už príde, a moja spravod­livosť sa ukáže.

Bible21

1 Toto praví Hospodin: Dodržujte právo, jednejte sprave­dlivě – vž­dyť má spása už je blízko, má sprave­dlnost zjeví se!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček