Bible21Izaiáš55,5

Izaiáš 55:5

Hle, za­vo­láš náro­dy, které ne­znal jsi, a náro­dy, jež tě ne­znaly, k to­bě po­běžíkvů­li Hos­po­di­nu, tvé­mu Bohu, kvůli Svaté­mu iz­rael­ské­mu, jenž tě oslaví.


Verš v kontexte

4 Hle, uči­nil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástu­py. 5 Hle, za­vo­láš náro­dy, které ne­znal jsi, a náro­dy, jež tě ne­znaly, k to­bě po­běžíkvů­li Hos­po­di­nu, tvé­mu Bohu, kvůli Svaté­mu iz­rael­ské­mu, jenž tě oslaví. 6 Hle­dej­te Hos­po­di­na, dokud je k nalezení, volejte k ně­mu, dokud blízko je.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

5 Hľa, národ, ktorého ne­znáš, po­voláš, a národy, ktoré ťa ne­znaly, po­bežia k tebe pre Hos­podina, tvoj­ho Boha, a pre Svätého Iz­raelov­ho, lebo ťa os­lávi!

Evanjelický

5 Tak, hľa, pri­voláš národy, ktoré ne­poz­náš, a národy, ktoré ťa ne­poz­najú, k tebe po­bežia kvôli tvoj­mu Bohu, Hos­podinovi, Svätému Iz­raela, lebo On ťa os­lávil.

Ekumenický

5 Hľa, pri­voláš národ, ktorý ne­poz­náš. Národy, čo ťa ne­poz­najú, pri­beh­nú k tebe, kvôli Hos­podinovi, tvoj­mu Bohu, Svätému Iz­raela, lebo ťa os­lávil.

Bible21

5 Hle, za­vo­láš náro­dy, které ne­znal jsi, a náro­dy, jež tě ne­znaly, k to­bě po­běžíkvů­li Hos­po­di­nu, tvé­mu Bohu, kvůli Svaté­mu iz­rael­ské­mu, jenž tě oslaví.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček