Bible21Izaiáš55,13

Izaiáš 55:13

Místo křoví pak vy­ros­te cypřiša myr­ta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí – věčné zna­mení, které ne­z­mizí.


Verš v kontexte

11 ta­kové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vy­koná, co chci; úspěšně na­plní své po­s­lání. 12 Ano, vy­jdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám bu­dou zpívat vstříc, tleskat vám bu­dou všech­ny stro­my na po­lích. 13 Místo křoví pak vy­ros­te cypřiša myr­ta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí – věčné zna­mení, které ne­z­mizí.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

13 Mies­to chras­tiny naras­tie jedľa, a mies­to hlohu naras­tie myr­tus, a bude to Hospodinovi na s­láv­ne meno, na večné znamenie, k­toré nebude vy­hladené.

Evanjelický

13 Mies­to tŕnia vzras­tie cyp­rus, mies­to hložia vzras­tie myr­ta. Bude to na chválu Hos­podinovi a ako večné, ne­zničiteľné znamenie.

Ekumenický

13 Na­mies­to bodľačia vy­ras­tie cyp­rus, na­mies­to pŕhľavy vy­ras­tie myr­ta. Bude to na slávu Hos­podinov­ho mena, na večné znamenie, čo sa ne­pominie.

Bible21

13 Místo křoví pak vy­ros­te cypřiša myr­ta místo kopřivy. Hospodin si tím jméno způsobí – věčné zna­mení, které ne­z­mizí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček