Bible21Izaiáš55,11

Izaiáš 55:11

ta­kové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vy­koná, co chci; úspěšně na­plní své po­s­lání.


Verš v kontexte

10 Jako z nebe padá déšť a sníha znovu se tam nevrací, ale za­vlažuje ze­mia zúrodňuje ji k plození, aby dáva­la zrno roz­sévačia chléb to­mu, kdo jí – 11 ta­kové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vy­koná, co chci; úspěšně na­plní své po­s­lání. 12 Ano, vy­jdete s radostí, doprovázeni v pokoji. Hory a pahorky vám bu­dou zpívat vstříc, tleskat vám bu­dou všech­ny stro­my na po­lích.

späť na Izaiáš, 55

Príbuzné preklady Roháček

11 tak bude moje slovo, ktoré vy­j­de z mojich úst; nenav­ráti sa ku mne prázd­ne, ale vy­koná to, čo sa mi ľúbi, a podarí sa mu to, na čo ho pošlem.

Evanjelický

11 tak bude moje slovo, ktoré vy­chádza z mojich úst: nenav­ráti sa ku mne prázd­ne, ale vy­koná, čo sa mne páči, ús­pešne spraví, na čo ho po­sielam.

Ekumenický

11 tak sa stane s mojím slovom, ktoré mi vy­j­de z úst. Ne­vráti sa ku mne na­práz­dno, pre­tože urobí to, čo som si želal, a do­siah­ne to, kvôli čomu som ho po­slal.

Bible21

11 ta­kové je i mé slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale vy­koná, co chci; úspěšně na­plní své po­s­lání.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček