Bible21Izaiáš51,2

Izaiáš 51:2

Po­hleď­te na svého otce Abraha­maa na Sá­ru, jež vás rodila: Když jsem ho po­vo­lal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a roz­množil.


Verš v kontexte

1 Po­s­lou­chej­te mě, kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hos­po­di­na hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlu­bokou já­mu, z níž vy­kopáni jste. 2 Po­hleď­te na svého otce Abraha­maa na Sá­ru, jež vás rodila: Když jsem ho po­vo­lal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a roz­množil. 3 Ano, Hos­po­din po­těší Sion, potěší všech­ny jeho sutiny;jeho poušť učiní Edenu podobnou, v za­hra­du Hos­po­di­novu ji obrátí. Znovu tam bude ra­dost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

2 Hľaďte na Ab­raháma, svoj­ho ot­ca, a na Sáru, k­torá vás porodila, že som ho po­volal jed­ného a požeh­nal som ho a rozm­nožil som ho.

Evanjelický

2 Po­zrite na svoj­ho otca Ab­raháma a na Sáru, ktorá vás zrodila. Lebo som ho po­volal, keď bol jediný, požeh­nal som ho a rozm­nožil.

Ekumenický

2 Po­zrite na Ab­raháma, vášho ot­ca, a na Sáru, vašu rodičku. Veď bol sám, keď som ho po­volal, požeh­nal a rozm­nožil.

Bible21

2 Po­hleď­te na svého otce Abraha­maa na Sá­ru, jež vás rodila: Když jsem ho po­vo­lal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a roz­množil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček