Bible21Izaiáš51,12

Izaiáš 51:12

Já jsem váš Utěši­tel, já sám. Co jsi za­č, že se bo­jíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?


Verš v kontexte

11 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí. 12 Já jsem váš Utěši­tel, já sám. Co jsi za­č, že se bo­jíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá? 13 Za­po­mínáš na Hos­po­di­na, svého Tvůrce, na To­ho, jenž nebe ro­ze­stře­la po­ložil zákla­dy země. Denně ži­ješ v stálé hrůze­před hněvem utiskovatele, který se chys­tá k záhubě. Ale hněv utis­kova­te­le – kde je?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

12 Ja, ja som ten, ktorý vás teším! Ktože si ty, že sa bojíš mizer­ného človeka, k­torý zomrie, a syna človeka, k­torý bude ta daný, aby bol ako tráva?

Evanjelický

12 Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smr­teľného, ľud­ského dieťaťa, ktoré býva ako tráva?

Ekumenický

12 Ja, ja som ten, čo vás po­tešuje. Kto si ty, že sa bojíš človeka, ktorý zo­mrie a ľud­ského tvora, čo sa po­minie ako tráva?

Bible21

12 Já jsem váš Utěši­tel, já sám. Co jsi za­č, že se bo­jíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček