Bible21Izaiáš51,11

Izaiáš 51:11

Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.


Verš v kontexte

10 Ne­byls to ty, kdo moře vysušil, ty ohrom­né vodní propasti, a udělal ces­tu skrz mořské hlubiny, aby je vy­kou­pení moh­li pře­kročit? 11 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí. 12 Já jsem váš Utěši­tel, já sám. Co jsi za­č, že se bo­jíš smrtelníka, člověka, jenž se trávě podobá?

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

11 A tak sa na­vrátia vy­pros­tení Hos­podinovi a prij­dú na Sion s pre­spevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, do­siah­nu veselosť a radosť, zár­mutok a úpenie utečú.

Evanjelický

11 Tak sa vrátia tí, ktorých Hos­podin vy­slobodil, a prídu s plesaním na Si­on. Večná radosť bude na ich hlavách, do­siah­nu radosť a veselosť; zmiz­ne žiaľ a úpenie.

Ekumenický

11 Vy­slobodení Hos­podinom sa vrátia a s jasotom prídu na Si­on. Na ich hlavách bude ustavičná radosť, jasanie a radosť ich bude na­sledovať, smútok a vzdychanie pre­stanú.

Bible21

11 Hos­po­di­novi za­chránění se navrátía na Sion při­jdou s jásáním, s věčnou ra­dostí na tvářích. Tehdy je přemůže ra­dost a veselí; zármutek a úpění je opustí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček