Bible21Izaiáš51,1

Izaiáš 51:1

Po­s­lou­chej­te mě, kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hos­po­di­na hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlu­bokou já­mu, z níž vy­kopáni jste.


Verš v kontexte

1 Po­s­lou­chej­te mě, kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hos­po­di­na hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlu­bokou já­mu, z níž vy­kopáni jste. 2 Po­hleď­te na svého otce Abraha­maa na Sá­ru, jež vás rodila: Když jsem ho po­vo­lal, byl jen jediný, požehnal jsem ho však a roz­množil. 3 Ano, Hos­po­din po­těší Sion, potěší všech­ny jeho sutiny;jeho poušť učiní Edenu podobnou, v za­hra­du Hos­po­di­novu ji obrátí. Znovu tam bude ra­dost a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít.

späť na Izaiáš, 51

Príbuzné preklady Roháček

1 Počuj­te ma, vy, ktorí sa ženiete za spraved­livosťou, ktorí hľadáte Hos­podina, hľaďte na skalu, z ktorej ste vy­ťatí, a do dutiny jamy, z ktorej ste vy­kopaní!

Evanjelický

1 Čuj­te ma, ktorí sa snažíte o spásu, ktorí hľadáte Hos­podina! Po­zrite na kameň, z ktorého ste vy­kresaní, na stud­ničnú prie­hl­beň, z ktorej ste vy­kopaní!

Ekumenický

1 Počúvaj­te ma, vy, čo sa usilujete o spravodlivosť a hľadáte Hos­podina. Po­zrite na skalu, z ktorej ste vy­kresaní a na hĺb­ku stud­ne, z ktorej ste vy­kopaní.

Bible21

1 Po­s­lou­chej­te mě, kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hos­po­di­na hledáte: Pohleďte na skálu, z níž jste vytesáni, na hlu­bokou já­mu, z níž vy­kopáni jste.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček