Bible21Izaiáš5,9

Izaiáš 5:9

Hos­po­din zástupů pře­de mnou prohlásil: Jistěže mno­hé domy zchátrají, honosné vily se vy­lidní.


Verš v kontexte

8 Běda vám, kdo sku­pujete dům za do­me­ma spo­jujete pole s polem, takže už ne­z­bývá místo pro jiné – copak jste je­diní obyva­te­lé země?! 9 Hos­po­din zástupů pře­de mnou prohlásil: Jistěže mno­hé domy zchátrají, honosné vily se vy­lidní. 10 Deset akrů vi­nice vy­dá jen je­den džbán, deset měr osiva jen jednu mí­ru zr­na.

späť na Izaiáš, 5

Príbuzné preklady Roháček

9 V moje uši riekol Hospodin Zá­stupov: Ba is­té je, že mnohé domy budú ob­rátené v púšť, veľké a krás­ne, takže nebude v nich obyvateľa.

Evanjelický

9 Do uší mi hovorí Hos­podin moc­nos­tí: Vskut­ku, pu­statinou budú mnohé domy veľké a krás­ne, ni­kto nebude bývať v nich.

Ekumenický

9 V ušiach mi znie prísaha Hos­podina zá­stupov: Veru, mnohé domy spust­nú, a tie veľké a krás­ne zo­stanú ne­obývané.

Bible21

9 Hos­po­din zástupů pře­de mnou prohlásil: Jistěže mno­hé domy zchátrají, honosné vily se vy­lidní.

Bible21Izaiáš5,9

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček