Bible21Izaiáš49,24

Izaiáš 49:24

„Lze válečníka ob­rat o kořist? Lze tyra­na o vězně připravit?“


Verš v kontexte

23 králové bu­dou tvý­mi pěstounya je­jich kněž­ny tvý­mi chůvami. Tváří k zemi se bu­dou klanět před tebou, lízat ti bu­dou prach na no­houa teh­dy po­znáš, že já jsem Hos­po­di­na že se ne­zkla­mou, kdo ve mě doufají. 24 „Lze válečníka ob­rat o kořist? Lze tyra­na o vězně připravit?“ 25 Nuže, toto praví Hospodin: Ano, válečníci bu­dou o vězně obráni, tyrani bu­dou zba­veni kořisti! Já sám se po­stavím tvé­mu odpůrci, já sám tvé dě­ti za­chráním!

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

24 Ale povieš: Či azda voľak­to vez­me junákovi jeho plen? Alebo či sa vy­pros­tia zajatí spraved­livého?

Evanjelický

24 Či možno odňať hr­dinovi to, čo uchvátil, alebo môžu unik­núť zajat­ci moc­nára?

Ekumenický

24 Či možno vziať korisť hr­dinovi? Možno vy­slobodiť toho, čo zajal násil­ník?

Bible21

24 „Lze válečníka ob­rat o kořist? Lze tyra­na o vězně připravit?“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček