Bible21Izaiáš49,23

Izaiáš 49:23

králové bu­dou tvý­mi pěstounya je­jich kněž­ny tvý­mi chůvami. Tváří k zemi se bu­dou klanět před tebou, lízat ti bu­dou prach na no­houa teh­dy po­znáš, že já jsem Hos­po­di­na že se ne­zkla­mou, kdo ve mě doufají.


Verš v kontexte

22 Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu ko­rouhev na zna­mení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dce­ry po­ne­sou na ra­menou; 23 králové bu­dou tvý­mi pěstounya je­jich kněž­ny tvý­mi chůvami. Tváří k zemi se bu­dou klanět před tebou, lízat ti bu­dou prach na no­houa teh­dy po­znáš, že já jsem Hos­po­di­na že se ne­zkla­mou, kdo ve mě doufají. 24 „Lze válečníka ob­rat o kořist? Lze tyra­na o vězně připravit?“

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

23 A kráľovia budú tvojimi pes­tún­mi, a ich kňahyne budú tvojimi chôvami; tvárou k zemi sa ti budú klaňať a budú lízať prach tvojich nôh, a po­znáš, že ja som Hospodin, a že tí, ktorí očakávajú na mňa, sa nebudú han­biť.

Evanjelický

23 Králi budú tvojimi ochran­cami a ich kňažné tvojimi doj­kami. Budú sa ti klaňať tvárou k zemi a lízať prach tvojich nôh. Vtedy po­znáš, že ja som Hos­podin, v ktorom sa ne­s­klamú tí, čo dúfajú v Neho.

Ekumenický

23 Králi budú tvojimi pes­tún­mi a ich kňažné tvojimi doj­kami. Tvárou na zemi sa budú koriť pred tebou, budú lízať prach tvojich nôh a ty spoz­náš, že ja som Hos­podin, ktorý nedopus­tí, aby boli za­han­bení tí, čo v neho dúfajú.

Bible21

23 králové bu­dou tvý­mi pěstounya je­jich kněž­ny tvý­mi chůvami. Tváří k zemi se bu­dou klanět před tebou, lízat ti bu­dou prach na no­houa teh­dy po­znáš, že já jsem Hos­po­di­na že se ne­zkla­mou, kdo ve mě doufají.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček