Bible21Izaiáš49,22

Izaiáš 49:22

Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu ko­rouhev na zna­mení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dce­ry po­ne­sou na ra­menou;


Verš v kontexte

21 Teh­dy si v srd­ci pomyslíš: „Kdo mi je porodil? Byla jsem pře­ce bez­dětná a neplodná, odstrčená a vy­hnaná – kdo všech­ny tyhle vychoval? Byla jsem opuštěná v sa­mo­tě – kde všich­ni tihle vza­li se?“ 22 Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu ko­rouhev na zna­mení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dce­ry po­ne­sou na ra­menou; 23 králové bu­dou tvý­mi pěstounya je­jich kněž­ny tvý­mi chůvami. Tváří k zemi se bu­dou klanět před tebou, lízat ti bu­dou prach na no­houa teh­dy po­znáš, že já jsem Hos­po­di­na že se ne­zkla­mou, kdo ve mě doufají.

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

22 Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Hľa, zo­dvih­nem svoju ruku oproti národom a oproti ľuďom vy­z­dvih­nem svoj prápor, a donesú tvojich synov vo s­vojom lone, a tvoje dcéry sa ponesú na pleciach.

Evanjelický

22 Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Aj­hľa, zdvih­nem ruku k po­hanom a svoju koruh­vu po­z­dvih­nem k národom; tvojich synov prinesú v náručí a tvoje dcéry donesú na pleci.

Ekumenický

22 Tak­to hovorí Pán, Hos­podin: Hľa, zdvih­nem svoju ruku k národom, k ľuďom po­z­dvih­nem svoju zá­stavu. Tvojich synov prinesú v náručí a tvoje dcéry donesú na pleciach.

Bible21

22 Toto praví Panovník Hospodin: Hle, vztáhnu svou ruku k pohanům, zvednu ko­rouhev na zna­mení národům! V náručí tvé syny přinesou, tvé dce­ry po­ne­sou na ra­menou;

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček