Bible21Izaiáš49,14

Izaiáš 49:14

Sion však říká: „Hos­po­din mě opustil, zapomněl na mě Panovník.“


Verš v kontexte

13 Jásej­te, ne­besa, země, ra­duj se, vy ho­ry, zvučně zpívejte! Hospodin to­tiž svůj lid potěšil, projevil sou­cit ke svým ubo­hým! 14 Sion však říká: „Hos­po­din mě opustil, zapomněl na mě Panovník.“ 15 Za­po­mene snad že­na na své nemluvně? Nemá snad sou­cit s vlastním dítětem? I kdy­by však ony za­po­mněly přece, já nikdy ne­za­po­menu na te­be!

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

14 Ale Sion po­vedal: Hos­podin ma opus­til, a Pán za­budol na mňa!

Evanjelický

14 Ale Sion po­vedal: Opus­til ma Hos­podin a Pán za­budol na mňa!

Ekumenický

14 Sion však po­vedal: Hos­podin ma opus­til, Pán na mňa za­budol.

Bible21

14 Sion však říká: „Hos­po­din mě opustil, zapomněl na mě Panovník.“

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček