Bible21Izaiáš49,12

Izaiáš 49:12

Hle – už při­cházejí z dálky, od se­ve­ru jedni, od zápa­du dalšía jiní z asuán­ské kra­ji­ny.


Verš v kontexte

11 Všech­ny své hory v ces­tu ob­rátí­ma mé stez­ky bu­dou zpevně­ny. 12 Hle – už při­cházejí z dálky, od se­ve­ru jedni, od zápa­du dalšía jiní z asuán­ské kra­ji­ny. 13 Jásej­te, ne­besa, země, ra­duj se, vy ho­ry, zvučně zpívejte! Hospodin to­tiž svůj lid potěšil, projevil sou­cit ke svým ubo­hým!

späť na Izaiáš, 49

Príbuzné preklady Roháček

12 Hľa, títo prij­dú z ďaleka a hľa, tam­tí od severa a od západu a hen tí zo zeme Sínima.

Evanjelický

12 Aj­hľa: títo prídu zďaleka, tí zas od severu a západu a tam­tí z krajiny Sy­ene.

Ekumenický

12 Hľa, títo pri­chádzajú zďaleka, tam­tí od severu a západu a tí zasa z krajiny Siním.

Bible21

12 Hle – už při­cházejí z dálky, od se­ve­ru jedni, od zápa­du dalšía jiní z asuán­ské kra­ji­ny.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček