Bible21Izaiáš46,13

Izaiáš 46:13

Svou sprave­dlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása má. Já ob­dařím Sion spásoua Iz­rael svou krásou.


Verš v kontexte

11 Já za­vo­lám od výcho­du dravce, muže své vůle ze země daleké. Co jsem ře­kl, to učiním, své roz­hodnutí na­plním. 12 Slyš­te mě, vy v srd­ci zatvrzelí, od sprave­dlnosti tak vzdálení: 13 Svou sprave­dlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása má. Já ob­dařím Sion spásoua Iz­rael svou krásou.

späť na Izaiáš, 46

Príbuzné preklady Roháček

13 Pri­blížil som svoju spraved­livosť, nie je ďaleko, a moje spasenie nebude meškať. Ale dám na Si­one spasenie a Izraelovi svoju slávu.

Evanjelický

13 Pri­blížil som svoju zá­chranu, nie je ďaleko, a moja spása nebude meškať; dám spásu Si­onu a svoju slávu Iz­raelu.

Ekumenický

13 Pri­blížil som svoju spravod­livosť, nie je ďaleko a moja spása nebude meškať. Na Si­one dám spásu a Iz­raelu svoju slávu.

Bible21

13 Svou sprave­dlnost jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása má. Já ob­dařím Sion spásoua Iz­rael svou krásou.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček