Bible21Izaiáš45,9

Izaiáš 45:9

Běda to­mu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlí­ny, pouhý střep! Říká snad hlí­na hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bez­ruký“?


Verš v kontexte

8 Ne­besa, sešlete shů­ry rosu, ať sprave­dlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spo­lu s ní! Já Hos­po­din jsem to vy­tvořil. 9 Běda to­mu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlí­ny, pouhý střep! Říká snad hlí­na hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bez­ruký“? 10 Běda to­mu, kdo říká ot­ci: „Cos to zplodil?“ A ženě: „­Na cos mě­la bolesti?“

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

9 Beda tomu, kto sa pravotí so svojim tvor­com, črep s inými črepmi zeme! Či azda po­vie hlina svoj­mu hr­nčiarovi: Čo to robíš? A o tebe tvoje dielo, v­raj nemá rúk!

Evanjelický

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím Tvor­com, hoci je črepom medzi hlinenými črep­mi! Či po­vie hlina hr­nčiarovi: Čo robíš, tvoje dielo ne­má cenu?

Ekumenický

9 Beda tomu, kto sa háda so svojím tvor­com, hlinený črep s hrnčiarom. Môže hlina tomu, kto ju stvárňuje, po­vedať: Čo robíš? V tvojej práci niet zručnos­ti.

Bible21

9 Běda to­mu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlí­ny, pouhý střep! Říká snad hlí­na hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bez­ruký“?

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček