Bible21Izaiáš45,8

Izaiáš 45:8

Ne­besa, sešlete shů­ry rosu, ať sprave­dlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spo­lu s ní! Já Hos­po­din jsem to vy­tvořil.


Verš v kontexte

7 Já for­mu­ji svět­lo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím pohromu. Já Hos­po­din to všech­no působím. 8 Ne­besa, sešlete shů­ry rosu, ať sprave­dlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spo­lu s ní! Já Hos­po­din jsem to vy­tvořil. 9 Běda to­mu, kdo se hádá se svým Tvůrcem, ač je střep z hlí­ny, pouhý střep! Říká snad hlí­na hrnčíři: „Co to vyvádíš?“ Říká tvé dílo: „On je bez­ruký“?

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

8 Daj­te rosu, nebesia, s hora, a vy­soké ob­laky nech lejú spraved­livosť; nech sa rozt­vorí zem, a nech plodia spasenie, a spraved­livosť nech vy­dá plody spolu! Ja Hos­podin som to stvoril!

Evanjelický

8 Rosu daj­te nebesá zhora a ob­laky nech lejú spravod­livosť! Nech sa ot­vorí zem, nech rodí spásu, nech spolu s ňou raší spravod­livosť; ja, Hos­podin, som to stvoril.

Ekumenický

8 Ros­te, nebesá, zhora a z oblakov nech sa leje spravod­livosť, ot­vor sa, zem, nech sa urodí spása. Spolu s ňou nech vy­pučí spravod­livosť. Ja, Hos­podin, som to všet­ko stvoril.

Bible21

8 Ne­besa, sešlete shů­ry rosu, ať sprave­dlnost prší z oblaků! Otevři se, země, ať spása vyraší, spravedlnost ať vzklíčí spo­lu s ní! Já Hos­po­din jsem to vy­tvořil.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček