Bible21Izaiáš45,21

Izaiáš 45:21

Jen pro­mluv­te, pře­dlož­te důkazy, můžete se spo­lu poradit! Kdo to ode­dáv­na předpovídal, kdo to už kdy­si zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spa­si­tel – není tu žádný kro­mě mne!


Verš v kontexte

20 Shro­máždě­te se a přijďte, uprchlíci z národů, spo­lu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné mod­ly nosí, že se mod­lí k bo­hu, který ne­spasí. 21 Jen pro­mluv­te, pře­dlož­te důkazy, můžete se spo­lu poradit! Kdo to ode­dáv­na předpovídal, kdo to už kdy­si zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spa­si­tel – není tu žádný kro­mě mne! 22 Ob­rať­te se ke mně, ať jste spaseny, všechny zem­ské konči­ny – vž­dyť já jsem Bůh a žádný jiný není.

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

21 Oznám­te a daj­te sem, áno nech sa poradia spolu a po­vedia kto to ohlasoval od pradáv­na, oznamoval to od dáv­na? Či azda nie ja Hos­podin? Lebo niet viacej nijakého Boha krome mňa, niet sil­ného Boha spraved­livého a spasiteľa krome mňa!

Evanjelický

21 Oznám­te to a pred­ložte! Nech sa spolu radia: Kto to od­dáv­na zves­toval a pred­povedal od vekov? Či nie ja, Hos­podin? Veď nieto Boha ok­rem mňa. Boha spravod­livého a Spasiteľa nieto ok­rem mňa.

Ekumenický

21 Oznám­te to, pred­ložte a poraďte sa spolu: Kto toto zves­toval od začiat­ku a oznamoval od­dáv­na? Či nie ja som Hos­podin? Iného Boha ok­rem mňa niet. Ok­rem mňa niet Boha pravého a za­chraňujúceho.

Bible21

21 Jen pro­mluv­te, pře­dlož­te důkazy, můžete se spo­lu poradit! Kdo to ode­dáv­na předpovídal, kdo to už kdy­si zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spa­si­tel – není tu žádný kro­mě mne!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček