Bible21Izaiáš45,20

Izaiáš 45:20

Shro­máždě­te se a přijďte, uprchlíci z národů, spo­lu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné mod­ly nosí, že se mod­lí k bo­hu, který ne­spasí.


Verš v kontexte

19 Ne­mlu­vil jsem pře­ce skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jáko­bovým potomkům: „Hledejte mě v prázdnotě!“ Já jsem Hos­po­din, já mluvím prav­dua říkám, co je po­ctivé. 20 Shro­máždě­te se a přijďte, uprchlíci z národů, spo­lu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné mod­ly nosí, že se mod­lí k bo­hu, který ne­spasí. 21 Jen pro­mluv­te, pře­dlož­te důkazy, můžete se spo­lu poradit! Kdo to ode­dáv­na předpovídal, kdo to už kdy­si zvěstoval? Kdo jiný než já, Hospodin? Kromě mě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a spa­si­tel – není tu žádný kro­mě mne!

späť na Izaiáš, 45

Príbuzné preklady Roháček

20 Shromaždite sa a poďte, pri­blížte sa spolu vy, ktorí ste unik­li z pohanov! Ne­vedia ničoho tí, ktorí nosia drevo svojej rytiny a mod­lia sa bohu, k­torý nezachráni.

Evanjelický

20 Zhromaždite sa a príďte, spoločne sa pri­blížte, utečen­ci z po­hanov. Ne­vedomí sú, ktorí nosia svoje drevené mod­ly, i tí, čo sa mod­lia k bohu, ktorý ne­môže po­môcť.

Ekumenický

20 Zhromaždite sa a príďte, pri­stúp­te spolu, za­chránení spomedzi národov. Nechápaví sú tí, čo nosia svoje drevené mod­ly a mod­lia sa k bohu, ktorý ne­pomôže.

Bible21

20 Shro­máždě­te se a přijďte, uprchlíci z národů, spo­lu přistupte! Nechápou ti, kdo dřevěné mod­ly nosí, že se mod­lí k bo­hu, který ne­spasí.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček