Bible21Izaiáš44,25

Izaiáš 44:25

který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč,


Verš v kontexte

24 Toto praví Hos­po­din, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roz­tahuje nebesa, který překlenuje zemi zce­la sám, 25 který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč, 26 který po­tvrdí, co říká jeho služebník, a před­po­věď svých po­s­lů naplní. Já říkám Je­ruzalé­mu: „Bu­deš obydlen!“ a jud­ským městům: „Vy­stavě­na budete!“ a po­zvednu je z trosek.

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

25 marím znamenia már­not­lachov a z vešt­cov robím bláznov; za­vraciam múdrych zpät a ich vedu ob­raciam na bláz­nov­stvo;

Evanjelický

25 Znamenia tárajov ruším a vešt­cov mením na bláz­nov; za­vraciam múd­rych a ich po­znanie robím nerozum­ným.

Ekumenický

25 Roz­bíjam pred­povede falošných prorokov, z veštcov robím bláz­nov, znemožňujem mudr­cov a pre­krúcam ich po­znanie.

Bible21

25 který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček