Bible21Izaiáš44,24

Izaiáš 44:24

Toto praví Hos­po­din, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roz­tahuje nebesa, který překlenuje zemi zce­la sám,


Verš v kontexte

23 Jásej­te, ne­besa, Hos­po­din to učinil; radostně křič­te, zem­ské hlubiny! Ať hory zvučně zpívajíi lesy a všech­ny stro­my v nich, neboť Hos­po­din Jáko­ba vy­kou­pi­la v Iz­rae­li se oslaví! 24 Toto praví Hos­po­din, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roz­tahuje nebesa, který překlenuje zemi zce­la sám, 25 který maří lživá zna­menía věšt­ce v bláz­ny obrací, který mudrce vrhá v zma­te­ka je­jich vědění ob­rací vniveč,

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, a ten, ktorý ťa utvoril od života mat­ky: Ja Hos­podin činím všet­ko: sám rozp­res­tieram nebesia, rozťahujem zem zo svojej vlast­nej moci;

Evanjelický

24 Tak­to vraví Hos­podin, tvoj Vy­kupiteľ, a ten ktorý ťa for­moval od života mat­ky: Ja, Hos­podin, činím všet­ko, nebesá od­víjam cel­kom sám, sám od seba rozp­res­tieram zem.

Ekumenický

24 Tak­to hovorí Hos­podin, tvoj vy­kupiteľ, ktorý ťa stvárňoval od mat­kin­ho lona. Ja, Hos­podin, tvorím všet­ko, ja sám rozťahujem nebesá a rozp­res­tieram zem. Kto mi po­máha?

Bible21

24 Toto praví Hos­po­din, který tě vykoupil, který tě v lůnu zformoval: Já jsem Hospodin, který vše působí, který sám roz­tahuje nebesa, který překlenuje zemi zce­la sám,

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček