Bible21Izaiáš44,1

Izaiáš 44:1

Teď ale slyš, Jáko­be, můj služebníku, slyš, Iz­rae­li, vy­vo­lený můj!


Verš v kontexte

1 Teď ale slyš, Jáko­be, můj služebníku, slyš, Iz­rae­li, vy­vo­lený můj! 2 Toto praví Hos­po­din, který tě učinil, který tě v lůnu utvoři­la který tě podpoří: Neboj se, můj služebníku Jákobe, můj vy­vo­lený Ješu­ru­ne! 3 Já vy­li­ji vody na žíznivéa po­toky na vy­schlou zem. Vyliji svého Du­cha na tvé símě, své požeh­nání na tvé po­tomky,

späť na Izaiáš, 44

Príbuzné preklady Roháček

1 A tak teraz počuj, Jakobe, môj služob­níku, a Iz­raelu, ktorého som si vy­volil!

Evanjelický

1 Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Iz­rael, ktorého som si vy­volil;

Ekumenický

1 Teraz počúvaj, Jákob, môj služob­ník, Iz­rael, ktorého som si vy­volil.

Bible21

1 Teď ale slyš, Jáko­be, můj služebníku, slyš, Iz­rae­li, vy­vo­lený můj!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček