Bible21Izaiáš40,28

Izaiáš 40:28

Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zem­ské končiny, není una­ven ani vy­čerpán – je­ho moud­rost je ne­z­měrná!


Verš v kontexte

27 Pro­č tedy říkáš, Jákobe, proč si, Iz­rae­li, stěžuješ: „Má ces­ta je Hos­po­di­nu ukrytá, můj Bůh si ne­všímá mých práv“? 28 Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zem­ské končiny, není una­ven ani vy­čerpán – je­ho moud­rost je ne­z­měrná! 29 On dává sílu zna­vený­ma vy­sílené umí po­sí­lit.

späť na Izaiáš, 40

Príbuzné preklady Roháček

28 Či ne­vieš? Ak si ne­počul: Večný Bôh Hos­podin, ktorý stvoril kon­ce zeme, ne­us­táva ani nezomd­lieva; ni­kto ne­vys­tih­ne jeho roz­umu!

Evanjelický

28 Ne­vieš to? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­us­táva a ne­umd­lieva, Jeho múd­rosť ne­možno vy­stih­núť.

Ekumenický

28 Či ne­vieš? Ne­počul si? Hos­podin je večný Boh, ktorý stvoril končiny zeme; ne­unaví sa, ne­us­tane, jeho múd­rosť ne­možno pre­skúmať.

Bible21

28 Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh věčnosti, jenž stvořil zem­ské končiny, není una­ven ani vy­čerpán – je­ho moud­rost je ne­z­měrná!

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček